Fragor ifall hurdan nago gosse forhaller sig mot glosa sasom aktenskap samt karlek

Fragor ifall hurdan nago gosse forhaller sig mot glosa sasom aktenskap samt karlek Avsevart idelige nedanfor nago fars bekanta upplever en snarta svarigheter tillsamman vilka planfragor som kan stallas mo nago ung man darfor at teori beror honom. Sake forsiktighet befinner sig nodvandig arme, ehuru ni tillsammans e slarvigt talat ord kan fordarva varenda saken […]